Σχετικά με Εμάς

Η Smart Technical Solutions προωθεί από το 1989 μέχρι σήμερα καινοτόμες οικολογικές τεχνολογίες και γενικότερα εξοπλισμό, αναλώσιμα και υπηρεσίες που παρέχουν συγκριτικά με άλλες υπάρχουσες μεθόδους ή προϊόντα σημαντικά τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα και οφέλη σε πολλούς κλάδους, όπως είναι, για παράδειγμα, η βιομηχανία, τα ξενοδοχεία, τα νοσοκομεία, η ναυτιλία, η γεωργία, εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις, κτίρια, κατοικίες, δήμοι, ΔΕΥΑ και άλλοι δημόσιοι φορείς. Όλες οι προτεινόμενες λύσεις είναι δοκιμασμένες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας καλύπτουν πολλούς τομείς, όπως είναι, για παράδειγμα οι εξής:

 • Κατασκευές – Δάπεδα – Ανακαινίσεις
 • Μονωτικά Υλικά Εμποτισμού
 • Στεγανοποιήσεις – Θερμομονώσεις
 • Καθαρισμός & Προστασία Επιφανειών
 • Συντηρήσεις Η/Μ – Χημικοί Καθαρισμοί
 • Προστασία Υδραυλικών Εγκαταστάσεων από τη Διάβρωση και τα Άλατα
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Βελτίωση Απόδοσης Φωτοβολταϊκών
 • Επεξεργασία Νερού και Αποβλήτων
 • Διάσπαση Λιπών – Έλεγχος Δυσοσμίας
 • Οικολογικές Πισίνες, Spa, Λίμνες, Σιντριβάνια, Δεξαμενές
 • Προηγμένες Αγροτικές Τεχνολογίες

Η δομή της εταιρείας

Η εταιρεία αποτελείται σήμερα από 3 ευρύτερους τομείς, στους οποίους υπάγονται όλοι οι πιο πάνω επιμέρους τομείς:

 1. Δομικά υλικά και έργα, με κύριο αντικείμενο τα μονωτικά υλικά WINWET.
 2. Καθαριστικά υλικά και καθαρισμοί, με κύριο αντικείμενο τα καθαριστικά υλικά FACTOR.
 3. Επεξεργασία νερού και αποβλήτων, με παράλληλη προστασία και καθαρισμό των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Τον καθέναν από αυτούς τους τομείς τον έχει αναλάβει αποκλειστικά ένας υπεύθυνος, με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενό του. Μαζί με τους βοηθούς του, ο κάθε υπεύθυνος τομέα εξυπηρετεί καθημερινά τις εισερχόμενες ζητήσεις πελατών που αφορούν τα αντικείμενα του δικού του τομέα, ενώ παράλληλα αναπτύσσει νέο πελατολόγιο με τη συστηματική προσέγγιση επιλεγμένων εταιρειών και άλλων οργανισμών.

Και στους τρεις πιο πάνω τομείς, η δραστηριότητα της εταιρείας είναι διπλή:

 1. Εμπορία εξοπλισμού και αναλωσίμων
  (πάντα μετά από προσεκτική διερεύνηση των αναγκών του πελάτη).
 2. Παροχή υπηρεσιών
  (μελέτες, κατασκευές, συντηρήσεις, επίβλεψη, λειτουργία εγκαταστάσεων, συμβουλές κ.ά.).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.